Zespół ZUM

Kierownik Zakładu Urządzeń Mechatronicznych PP

prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki

Pracownicy

dr inż. Dariusz Sędziak

dr inż. Dominik Rybarczyk

mgr inż. Roman Regulski

 
mgr inż. Arkadiusz Kubacki  mgr inż. Arkadiusz Jakubowski mgr inż. Daniel Wyrwał
 arkadiusz_kubacki_f  arkadiusz_jakubowski_f
mgr inż. Tymoteusz Lindner    
   

Doktoranci

mgr inż. Bartosz Antkowiak

mgr inż. Tomasz Kapłon

mgr inż. Marcin Białek

mgr inż. Patryk Nowak

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. inż. Andrzej Ławniczak

docent dr Ryszard Musielak

   
ALawniczakX    

Byli pracownicy i doktoranci ZUM:

dr inż. Piotr Owczarek

dr inż. Grzegorz Pittner

dr inż. Bartosz Mironowicz

dr inż. Frederik Stefański