Zajęcia dydaktyczne

Sterowniki Urządzeń Mechatronicznych – WYKŁAD (dr Pittner)

1) MCU 1) MCU
2) GPIO 2) GPIO
3) Przerwania Zewnętrzne 3) EXTI
4) Liczniki 4) TIM
5) ADC 5) ADC

Sterowniki Urządzeń Mechatronicznych – LAB (WBMiZ/WMRiT)

Prezentacja: Wstęp do zajęć laboratoryjnych SUM lab – wstęp
Instrukcje do ćwiczeń (archiwum zip) SUM_lab-Instrukcje_v1.4

Sterowniki Urządzeń Mechatronicznych – PROJEKT

Wstęp do zajęć projektowych Plik PPSX
Wskazówki projektowe Plik PPSX
Karta projektu Plik PDF

Metody Sztucznej Inteligencji

1) Matlab Simulink – wprowadzenie Plik PDF
2) Sztuczne Sieci Neuronowe – wprowadzenie Plik PDF
3) Logika rozmyta – wprowadzenie Plik PDF
4) Sterowanie silnikiem DC za pomocą regulatora rozmytego Plik PDF
5) Identyfikacja obiektów dynamicznych za pomocą NN Plik PDF 

MODEL_MATLAB_CW5

Elementy i Układy Automatyzacji Maszyn

 0) Wprowadzenie Automatyzacja 0 – Wprowadzenie
 1) Konstrukcja Szafy Sterowniczej Automatyzacja 1 – Szafa sterownicza

Automatyzacja 1 – Dodatek-schemat_elektryczny

 2) Przekaźniki Czasowe Automatyzacja 2 – Przekaźniki Czasowe

Automatyzacja 2 – Dodatki

 3) Programowanie PLC Omron Automatyzacja 3 – Programowanie PLC omron

Automatyzacja 3 – Dodatki

 4) Obsługa falownika oraz PLC Siemens Automatyzacja 4 – Obsługa falownika oraz PLC Siemens

Automatyzacja 4 – Dodatki

 5) Sterowniki z elementami bezpieczeństwa Automatyzacja 5 – Sterownik z elementami bezpieczeństwa

Automatyzacja 5 – Dodatki

 6) Sterowanie linią technologiczną za pomocą PLC B&R Automatyzacja 6 – Sterowanie linią technologiczną za pomocą sterownika firmy BR

Automatyzacja i Nadzorowanie Maszyn – PROJEKT

1) Karta AiNM – proj
2) Prezentacja AiNM – projekt
   
   

Sterowanie Urządzeniami Przemysłowymi

1) Konfiguracja komputera Pobierz…
2) Konfiguracja połączenia Pobierz…
3) Operacje na danych cz.1 Pobierz…
4) Operacje na danych cz.2 Pobierz…
5) Instrukcje sterowania przebiegiem wykonania programu Pobierz…
6) Bloki funkcyjne Pobierz…
   

Automatyzacja – LAB

Moduł 1:   
 0) Wprowadzenie Automatyzacja 0 – Wprowadzenie
 1) Konstrukcja Szafy Sterowniczej Automatyzacja 1 – Szafa sterownicza

Automatyzacja 1 – Dodatek-schemat_elektryczny

 2) Przekaźniki Czasowe Automatyzacja 2 – Przekaźniki Czasowe

Automatyzacja 2 – Dodatki

 3) Programowanie PLC Omron Automatyzacja 3 – Programowanie PLC omron

Automatyzacja 3 – Dodatki

 4) Obsługa falownika oraz PLC Siemens Automatyzacja 4 – Obsługa falownika oraz PLC Siemens

Automatyzacja 4 – Dodatki

 5) Sterowniki z elementami bezpieczeństwa Automatyzacja 5 – Sterownik z elementami bezpieczeństwa

Automatyzacja 5 – Dodatki

 6) Sterowanie linią technologiczną za pomocą PLC B&R  Automatyzacja 6 – Sterowanie linią technologiczną za pomocą sterownika firmy BR
Moduł 2:   
7) Maszyna stanów  Automatyzacja 7 – Maszyna Stanów
8-9) Podstawy programowania PLC w języku ST Automatyzacja 8-9 – Podstawy programowania PLC w języku ST
10) Wizualizacja  Automatyzacja 10 – Wizualizacja
11) Silnik Automatyzacja 11 – Silnik