Matlab Simulink

Zakład dysponuje wykorzystywanym na całym Świecie, nowoczesnym środowiskiem symulacyjnym Matlab-Simulink 2013b. Istotny jest fakt, że nasz Zakład posiada licencję komercyjną pakietu Matlab-Simulink 2013b, co oznacza, że mamy możliwość podjęcia współpracy w zakresie badań i modelowania układów z każdą firmą. Środowisko Matlab daje nam możliwość tworzenia złożonych modeli maszyn, systemów hydrauliki i pneumatyki oraz urządzeń mechatronicznych. Takie modele umożliwiają wirtualną zmianę wybranych parametrów lub wymiarów kluczowych danego systemu, w celu poprawy jego charakterystyk, a następnie sprawdzenie efektu poprzez przeprowadzenie symulacji. Nasz Zespół posiada duże doświadczenie w wykonywaniu tego typu modeli, z których wiele wypadło pomyślnie podczas konfrontacji z wynikami pomiarów rzeczywistych urządzeń.

Wykorzystując rozszerzenia programu Matlab Simulink można przyspieszyć wykonywanie modeli symulacyjnych. Przykładem jest biblioteka Simscape (w szczególności działy SimMechanics i SimHydraulics), która umożliwia modelowanie złożonych urządzeń przy użyciu gotowych, sparametryzowanych bloków – podzespołów, tym samym przyspieszając i ułatwiając proces. Dodatkowo istnieje możliwość importowania gotowych elementów 3D wykonanych przy użyciu oprogramowania CAD, co znacząco ułatwia proces modelowania złożonych mechanizmów. Nasz Zakład aktualnie posiada licencje badawcze (typu research, nie do użytku komercyjnego) dodatkowych pakietów Matlab Simulink 2012b:

 • Simscape Toolbox:
  • SimMechanics (modelowanie mechanizmów)
  • SimHydraulics (modelowanie hydrauliki i pneumatyki)
  • SimElectronics (modelowanie elektroniki)
  • SimDriveline (modelowanie zespołów napędowych
 • Neural Network Toolbox (modelowanie sztucznych sieci neuronowych)
 • Control System Toolbox (modelowanie systemów sterowania)
 • Model Predictive Control Toolbox (modelowanie sterowania z wyprzedzeniem)
 • Robust Control Toolbox (modelowanie sterowania odpornego)
 • Simulink Coder (narzędzie wspomagające przekształcanie modelu na kod programowy)
 • Simulink Control Design (narzędzia wspomagające budowanie układów sterowania)
 • Fuzzy Logic Toolbox (modelowanie elementów logiki rozmytej)
 • Simulink 3D Animation Toolbox (wizualizacja działania modeli w środowisku 3D)
 • Computer Vision System Toolbox (projektowanie zaawansowanych systemów wizyjnych)
 • Optimisation Toolbox (optymanizacja, estymacja parametrów modeli)
 • Symbolic Toolbox (narzędzie do obliczeń symbolicznych)
 • Data Aquisition Toolbox (narzędzie do akwizycji danych)
 • Real-Time Workshop (narzędzie do symulacji w czasie rzeczywistym)
 • Signal Processing Toolbox (narzędzie do przetwarzania sygnałów)
 • Stateflow (modelowanie systemów sterowanych zdarzeniami)
 • Pozostałe elementy niezbędne do działania powyższych rozszerzeń.

Należy podkreślić, że środowisko Matlab Simulink 2012b jest również elementem składowym systemu do szybkiego systemu prototypowania układów sterowania dSPACE, opisanym dokładniej na stronach:

http://www.zum.put.poznan.pl/system-do-szybkiego-prototypowania-ukladow-sterowania/

http://www.zum.put.poznan.pl/system_do_szybkiego_prot_szczegoly/

Inne przykładowe modele wykonane przez członków Zakładu można znaleźć również w podstronach o tematyce badawczej, jak i w poniższych łączach:

http://www.zum.put.poznan.pl/projektowanie-systemow-elektrohydraulicznych-i-elektropneumatycznych/

www.zum.put.poznan.pl/wp-content/uploads/ZUM_Hydraulics.pdf