Sterownik do manipulatora o 3 stopniach swobody

Projekt wykonany w ramach zajęć z przedmiotu Sterowniki Urządzeń Mechatronicznych.

Marcin BIAŁEK

Patryk NOWAK

Prowadzący:

mgr inż. Roman REGULSKI

MANIPULATOR – M. Białek, P. Nowak

http://www.Counterliczniki.com

Napisano w Projekty Studentów