Roman Regulski | Publikacje | Publications | Articles


First page preview Content – bibliographic description, download links etc.

2015

0.
M. Sałamaj, M. Kašpárek, A. Owczarkowski, and R. Regulski
Bezpieczne rozwiązania sprzętowe wykorzystywane w systemach krytycznych
Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny], ISBN: 9788394151607, vol.T. 1, pp.151–163, 2015,
[Bibtex] | (incollection) | (salamaj_bezpieczne_2015) | Links

@incollection{salamaj_bezpieczne_2015,
address = {Zielona Góra},
title = {Bezpieczne rozwiązania sprzętowe wykorzystywane w systemach krytycznych},
volume = {T. 1},
booktitle = {Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [{Dokument} elektroniczny], {ISBN}: 9788394151607},
publisher = {Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego},
author = {Sałamaj, M. and Kašpárek, M. and Owczarkowski, A. and Regulski, R.},
editor = {red. nauk. E. Baron-Polańczyk, P. Gawłowicz, P. Bachman},
year = {2015},
pages = {151--163}
}
     

1.
D. Sędziak and R. Regulski
Design and Investigations into the Piezobender Controlled Servovalve
Solid state phenomena, vol.220-221, pp.520–525, 2015, ISSN:1662-9779,
[Bibtex] | (article) | (sedziak_design_2015) | Links [DOI]

@article{sedziak_design_2015,
title = {Design and {Investigations} into the {Piezobender} {Controlled} {Servovalve}},
volume = {220-221},
issn = {1662-9779},
url = {http://www.scientific.net/SSP.220-221.520},
doi = {10.4028/www.scientific.net/SSP.220-221.520},
urldate = {2015-04-07},
journal = {Solid State Phenomena},
author = {Sędziak, Dariusz and Regulski, Roman},
month = jan,
year = {2015},
pages = {520--525}
}
2.
R. Regulski, F. Stefański, B. Minorowicz, and D. Sędziak
Research of Basic Parameters of Piezoelectric Tube Actuator
Springer, Progress in Automation, Robotics and Measuring Techniques, pp.275–281, 2015,
[Bibtex] | (incollection) | (regulski_research_2015) | Links

@incollection{regulski_research_2015,
title = {Research of {Basic} {Parameters} of {Piezoelectric} {Tube} {Actuator}},
booktitle = {Progress in {Automation}, {Robotics} and {Measuring} {Techniques}},
publisher = {Springer},
author = {Regulski, Roman and Stefański, Frederik and Minorowicz, Bartosz and Sędziak, Dariusz},
year = {2015},
pages = {275--281}
}
     

3.
R. Regulski, A. Nowak, B. Minorowicz, and F. Stefański
Multichannel High Voltage Amplifier for Piezo Actuators
Springer, Progress in Automation, Robotics and Measuring Techniques, pp.207–213, 2015,
[Bibtex] | (incollection) | (regulski_multichannel_2015) | Links

@incollection{regulski_multichannel_2015,
title = {Multichannel {High} {Voltage} {Amplifier} for {Piezo} {Actuators}},
booktitle = {Progress in {Automation}, {Robotics} and {Measuring} {Techniques}},
publisher = {Springer},
author = {Regulski, Roman and Nowak, Amadeusz and Minorowicz, Bartosz and Stefański, Frederik},
year = {2015},
pages = {207--213}
}
     

4.
B. Minorowicz, F. Stefański, G. Pittner, and R. Regulski
Shear Mode Magnetorheological Dampers for Vibration Attenuation in Domestic Washing Machines
Springer, Progress in Automation, Robotics and Measuring Techniques, pp.147–156, 2015,
[Bibtex] | (incollection) | (minorowicz_shear_2015) | Links

@incollection{minorowicz_shear_2015,
title = {Shear {Mode} {Magnetorheological} {Dampers} for {Vibration} {Attenuation} in {Domestic} {Washing} {Machines}},
booktitle = {Progress in {Automation}, {Robotics} and {Measuring} {Techniques}},
publisher = {Springer},
author = {Minorowicz, Bartosz and Stefański, Frederik and Pittner, Grzegorz and Regulski, Roman},
year = {2015},
pages = {147--156}
}
     

2014

5.
D. Rybarczyk, G. Pittner, and R. Regulski
Badania serwonapędu elektrohydraulicznego z zaworem proporcjonalnym sterowanym silnikiem synchronicznym z regulatorem typu PI
Prace instytutu elektrotechniki, vol.Z. 264, pp.73–80, 2014,
[Bibtex] | (article) | (rybarczyk_badania_2014) | Links

@article{rybarczyk_badania_2014,
title = {Badania serwonapędu elektrohydraulicznego z zaworem proporcjonalnym sterowanym silnikiem synchronicznym z regulatorem typu {PI}},
volume = {Z. 264},
url = {http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2621355d-0ca2-47d4-ba33-fd10171cb905?q=bwmeta1.element.baztech-ed601c33-59fd-424d-87a5-6aaab12427f4;6&qt=CHILDREN-STA℡ESS},
urldate = {2015-04-01},
journal = {Prace Instytutu Elektrotechniki},
author = {Rybarczyk, D. and Pittner, G. and Regulski, R.},
year = {2014},
pages = {73--80}
}
     

6.
Roman Regulski and Andrzej Milecki
Investigations of high voltage amplifier for piezo actuators.
Ed. G. Robak, E. Macha. – Opole : Opole Uniwersity of Technology,, pp.168–169, 2014,
[Bibtex] | (inproceedings) | (roman_regulski_investigations_2014) | Links

@inproceedings{roman_regulski_investigations_2014,
address = {Opole, Poland},
title = {Investigations of high voltage amplifier for piezo actuators.},
publisher = {Ed. G. Robak, E. Macha. - Opole : Opole Uniwersity of Technology,},
author = {{Roman Regulski} and {Andrzej Milecki}},
month = jul,
year = {2014},
pages = {168--169}
}
     

7.
A. OWCZARKOWSKI, P. BACHMAN, J. GOŚLIŃSKI, P. OWCZAREK, and R. REGULSKI
Sterowanie nieliniowe backstepping wahadla odwróconego z napędem inercyjnym
Prace instytutu elektrotechniki, pp.51–63, 2014,
[Bibtex] | (article) | (owczarkowski_sterowanie_2014) | Links

@article{owczarkowski_sterowanie_2014,
title = {Sterowanie nieliniowe backstepping wahadla odwróconego z napędem inercyjnym},
journal = {Prace Instytutu Elektrotechniki},
author = {OWCZARKOWSKI, Adam and BACHMAN, Pawel and GOŚLIŃSKI, Jaroslaw and OWCZAREK, Piotr and REGULSKI, Roman},
year = {2014},
pages = {51--63}
}
     

2013

8.
R. REGULSKI, P. OWCZAREK, D. RYBARCZYK, P. BACHMAN, and J. GOŚLIŃSKI
Sterowanie glosowe manipulatorem elektrohydraulicznym
Prace instytutu elektrotechniki, 2013,
[Bibtex] | (article) | (regulski_sterowanie_2013) | Links

@article{regulski_sterowanie_2013,
title = {Sterowanie glosowe manipulatorem elektrohydraulicznym},
journal = {Prace Instytutu Elektrotechniki},
author = {REGULSKI, Roman and OWCZAREK, Piotr and RYBARCZYK, Dominik and BACHMAN, Pawel and GOŚLIŃSKI, Jaroslaw},
year = {2013}
}
     

9.
R. Regulski and A. Nowak
Zastosowania systemów rozpoznawania mowy do sterowania i komunikacji glosowej z urządzeniami mechatronicznymi
Pomiary, automatyka, robotyka, vol.17, pp.467–474, 2013,
[Bibtex] | (article) | (regulski_zastosowania_2013) | Links [PDF]

@article{regulski_zastosowania_2013,
title = {Zastosowania systemów rozpoznawania mowy do sterowania i komunikacji glosowej z urządzeniami mechatronicznymi},
volume = {17},
journal = {Pomiary, Automatyka, Robotyka},
author = {Regulski, Roman and Nowak, Amadeusz},
year = {2013},
pages = {467--474},
file = {[PDF] z icm.edu.pl:C\:\\Users\\Roman\\AppData\\Roaming\\Zotero\\Zotero\\Profiles\\swx7ea3l.default\\zotero\\storage\\T6ACIHJ3\\Regulski i Nowak - 2013 - Zastosowania systemów rozpoznawania mowy do sterow.pdf:application/pdf}
}
10.
A. Nowak and R. Regulski
Sterowanie parkowaniem pojazdu z wykorzystaniem logiki rozmytej
Pomiary, automatyka, robotyka, vol.17, pp.351–358, 2013,
[Bibtex] | (article) | (nowak_sterowanie_2013) | Links

@article{nowak_sterowanie_2013,
title = {Sterowanie parkowaniem pojazdu z wykorzystaniem logiki rozmytej},
volume = {17},
journal = {Pomiary, Automatyka, Robotyka},
author = {Nowak, Amadeusz and Regulski, Roman},
year = {2013},
pages = {351--358},
file = {[PDF] z icm.edu.pl:C\:\\Users\\Roman\\AppData\\Roaming\\Zotero\\Zotero\\Profiles\\swx7ea3l.default\\zotero\\storage\\WVAMFXAG\\Nowak i Regulski - 2013 - Sterowanie parkowaniem pojazdu z wykorzystaniem lo.pdf:application/pdf}
}
     

11.
P. Bachman, J. Gośliński, P. Owczarek, A. Owczarkowski, and R. Regulski
Wizyjny system bezpieczeństwa obszaru roboczego manipulatora elektrohydraulicznego
Prace instytutu elektrotechniki = proceedings of electrotechnical institute, vol.z. 263, pp.11–17, 2013,
[Bibtex] | (article) | (bachman_wizyjny_2013) | Links

@article{bachman_wizyjny_2013,
title = {Wizyjny system bezpieczeństwa obszaru roboczego manipulatora elektrohydraulicznego},
volume = {z. 263},
journal = {Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of Electrotechnical Institute},
author = {Bachman, P. and Gośliński, J. and Owczarek, P. and Owczarkowski, A. and Regulski, R.},
year = {2013},
pages = {11--17}
}
     


Lista tekstowa:

Publikacje w czasopismach:
[1]
P. Bachman, J. Gośliński, P. Owczarek, A. Owczarkowski, and R. Regulski, “Wizyjny system bezpieczeństwa obszaru roboczego manipulatora elektrohydraulicznego,” Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of Electrotechnical Institute, vol. z. 263, pp. 11–17, 2013.
[2]
A. Nowak and R. Regulski, “Sterowanie parkowaniem pojazdu z wykorzystaniem logiki rozmytej,” Pomiary, Automatyka, Robotyka, vol. 17, pp. 351–358, 2013.
[3]
R. Regulski and A. Nowak, “Zastosowania systemów rozpoznawania mowy do sterowania i komunikacji g\losowej z urządzeniami mechatronicznymi,” Pomiary, Automatyka, Robotyka, vol. 17, pp. 467–474, 2013.
[4]
R. REGULSKI, P. OWCZAREK, D. RYBARCZYK, P. BACHMAN, and J. GOŚLIŃSKI, “Sterowanie g\losowe manipulatorem elektrohydraulicznym,” Prace Instytutu Elektrotechniki, 2013.
[5]
A. OWCZARKOWSKI, P. BACHMAN, J. GOŚLIŃSKI, P. OWCZAREK, and R. REGULSKI, “Sterowanie nieliniowe backstepping wahad\la odwróconego z napędem inercyjnym,” Prace Instytutu Elektrotechniki, pp. 51–63, 2014.
[6]
D. Rybarczyk, G. Pittner, and R. Regulski, “Badania serwonapędu elektrohydraulicznego z zaworem proporcjonalnym sterowanym silnikiem synchronicznym z regulatorem typu PI,” Prace Instytutu Elektrotechniki, vol. Z. 264, pp. 73–80, 2014.
[7]
B. Minorowicz, F. Stefański, G. Pittner, and R. Regulski, “Share Mode Magnetorheological Dampers for Vibration Attenuation in Domestic Washing Machines,” in Progress in Automation, Robotics and Measuring Techniques, Springer, 2015, pp. 147–156.
[8]
R. Regulski, A. Nowak, B. Minorowicz, and F. Stefański, “Multichannel High Voltage Amplifier for Piezo Actuators,” in Progress in Automation, Robotics and Measuring Techniques, Springer, 2015, pp. 207–213.
[9]
R. Regulski, F. Stefański, B. Minorowicz, and D. Sędziak, “Research of Basic Parameters of Piezoelectric Tube Actuator,” in Progress in Automation, Robotics and Measuring Techniques, Springer, 2015, pp. 275–281.
[10]
D. Sędziak and R. Regulski, “Design and Investigations into the Piezobender Controlled Servovalve,” in Solid State Phenomena, 2015, vol. 220, pp. 520–525.

Materiały konferencyjne:
[1]
Roman Regulski and Andrzej Milecki, “Investigations of high voltage amplifier for piezo actuators.,” presented at the 10 th International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM 2014, Opole, Poland, 2014, pp. 168–169.

Udział w konferencjach:

 1. Automation 2015, 18 – 20 marca 2015roku – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa 2015
 2. 10th International Conference Mechatronic Systems and Materials,  Department of Mechanics and Machine Design from Centre of Structural Integrity (CESTI), Opole University of Technology7 – 10 July, 2014     Opole, POLAND
 3. IIPhDW 2013, 8-11 September, 2013, Brno University of Technology
  Department of Theoretical and Experimental Electrical Engineering
  Technická 12, Brno 616 00
 4. Warsztaty Doktoranckie WD2013 23-26 czerwca 2013 r. Wydział Elektrotechniki i Informatyki PL, Instytut Elektrotechniki oraz Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH, Poronin 2013
 5. Automation 2013, 20-22 marca 2013 roku – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa 2013

 

Udział w projektach:

 1. projekt badawczy: Zastosowanie i badania materiałów inteligentnych w budowie innowacyjnych przetworników, nr DSMK 1168, ITM PP, KIEROWNIK
 2. projekt celowy: Badania przemysłowe i rozwojowe nowej rodziny serwozaworów jedno- i dwustopniowych pneumatycznych, paliwowych i hydraulicznych, PP ITM, WYKONAWCA
 3. projekt badawczo rozwojowy: Inteligentne sterowniki pralek,  N R03-0053-06 ,PP ITM, WYKONAWCA

 

Top
Politechnika Poznańska Mechatronika Poznań
Zum.put.poznan.pl Pagerank
stat4u

darmowe liczniki

zum
Projekt i obsługa CMS - Roman REGULSKI
Strona zbudowana na serwerach Politechniki Poznańskiej, podmiot odpowiedzialny za treści: ZUM
Reklamy zamieszczone na tej stronie wspomagają Polską Naukę
Advertisements on this site support the Polish science