mgr inż. Amadeusz Nowak

mgr inż. Amadeusz Nowak

Dane osobowe
Imię i nazwisko Amadeusz Nowak
Stopień naukowy mgr inż.
Stanowisko Doktorant
Nr pokoju 207 CMBiN
Email: amadeusz.nowak@doctorate.put.poznan.pl
Konsultacje

Brak terminów konsultacji w roku akademickim 2016/2017.
Naukowe
Dyscyplina naukowa: Budowa i eksploatacja maszyn, metody sztucznej inteligencji, modelowanie systemów mechatronicznych, układy i urządzenia elektrohydrauliczne
Temat rozprawy doktorskiej: Konstrukcja i badania zaworu elektropneumatycznego wykorzystującego materiał z magnetyczną pamięcią kształtu
Publikacje naukowe: Nowak A., Regulski R., Sterowanie parkowaniem pojazdu z wykorzystaniem logiki rozmytej
Regulski R., Nowak A., Zastosowania systemów rozpoznawania mowy do sterowania i komunikacji głosowej z urządzeniami mechatronicznymi
Minorowicz B., Nowak A., Force generation survey in magnetic shape memory alloys
Minorowicz B., Nowak A., Stefański F., Position regualtion of magnetic shape memory actuator
Minorowicz B., Nowak A., Stefański F., Budowa i badania manipulatora haptycznego z siłowym sprzężeniem zwrotnym
Minorowicz B., Nowak A., Stefański F., Hysteresis Modelling in Electromechanical Transducer with Magnetic Shape Memory Alloy
Stefański F., Nowak A., Minorowicz B., Pneumatic single flapper nozzle valve driven by piezoelectric tube
Materiały konferencyjne: Nowak A., Minorowicz B., Stefański F., Krasnosel’skii-Pokrovskii based force hysteresis model of magnetic shape memory alloy transducer – plakat konferencyjny

Wykaz tygodni (semestr letni 2015)
Harmonogram zajęć (semestr letni 2015)

Podstawy Automatyki, ćwiczenia (semestr letni 2014/2015):

Grupa/Zajęcia 1 2 3 4 5 6 7
MCH1/PIĄTEK 8.00-9.30 06.03 13.03 27.03 10.04 17.04 24.04 08.05 (15.05)
MCH2/PIĄTEK 9.45-11.15 06.03 13.03 27.03 10.04 17.04 24.04 08.05 (15.05)
MCH3/PIĄTEK 11.45-13.15 06.03 13.03 27.03 10.04 17.04 24.04 08.05 (15.05)
MCH4/PIĄTEK 13.30-15.00 06.03 13.03 27.03 10.04 17.04 24.04 -przeł.
na 27.04
g. 16.50
08.05 (15.05)

Tematyka ćwiczeń:

 1. Wprowadzenie. Układ zamknięty i otwarty
 2. Układy kombinacyjne i sekwencyjne, schematy połączeniowe bramek i przekaźników
  • logika matematyczna (algebra Boola)
  • prawa De Morgana
  • tablice prawdy i formy zapisu podstawowych operacji logicznych (AND, OR, NOT, NAND, NOR…)
  • budowa i działanie przekaźnika, stycznika
  • schematy elektryczne oparte na elementach stykowych (przekaźniki, styczniki, przyciski)
  • schematy elektroniczne oparte na układach TTL (bramkach logicznych), symbole bramek logicznych
  • układy kombinacyjne i sekwencyjne – różnice
  • układ pamięci oparty na elementach stykowych (układ z podtrzymaniem)
  • budowa schematu elektrycznego stykowego i TTL na podstwie równania funkcji logicznej
 3. Transformata Laplace’a i odwrotna transformata Laplace’a. Wyznaczanie transformat kilku podstawowych sygnałów
  • definicja transtormaty Laplace’a i odwrotnej transformaty Laplace’a
  • właściwości transformaty Laplace’a i odwrotnej transformaty Laplace’a
  • podstawowe sygnały w podstawach automatyki (impuls Diraca, funkcja skokowa Heaviside’a, sygnał linowo narastający, funkcja ekspotenjalna), ich transformaty, wykresy zmian w czasie
  • wyprowadzenie transformat dla kilku podstawowych sygnałów
  • przekształcanie równań przy pomocy transformaty Laplace’a i odwrotnej transformaty Laplace’a (z wykorzystaniem tablic)
  • od tych zajęć przydatne będą tablice transformat Laplace’a
 4. Podstawowe człony automatyki – wyznaczanie transmitancji
  • podstawowe człony automatyki (bezinercyjny/proporcjonalny, inercyjny I rzędu, różniczkujący idealny, różniczkujący rzeczywisty, całkujący, całkujący rzeczywisty, opóźniający, oscylacyjny): transmitancje operatorowe, wykresy odpowiedzi skokowych i podstawowe informacje o odpowiedzi impulsowej
  • przykłady techniczne podstawowych członów automatyki (układy, schematy, urządzenia…)
  • układanie równań różniczkowych układów
  • wyznaczanie transmitancji układów technicznych
 5. Przekształcanie schematów blokowych
  • co to są schematy blokowe?
  • podstawowe elementy schematów blokowych
  • podstawowe wzory upraszczające schematy blokowe (połączenie szeregowe, równoległe, sprzężenie zwrotne)
  • wyznaczanie transmitancji zastępczej układu, schematu blokowego
  • od tych zajęć mogą być przydatne tablice przekształceń schematów blokowych
 6. Stabilność układów liniowych
  • pojęcie stabilności układów
  • metody badania stabilności układów liniowych
 7. Zaliczenie ćwiczeń

Metody sztucznej inteligencji w sterowaniu, laboratorium:

Grupa/Zajęcia 1 2 3 4 5 6 7

Tematyka ćwiczeń:

 1. Matlab Simulink – wprowadzenie
 2. Sztuczne Sieci Neuronowe – wprowadzenie
 3. Logika rozmyta – wprowadzenie
 4. Sterowanie silnikiem DC za pomocą regulatora rozmytego
 5. Identyfikacja obiektów dynamicznych za pomocą NN
 6. Zaliczenie ćwiczeń.

Podstawy Automatyki, laboratorium:

Grupa/Zajęcia 1 2 3 4 5 6 7

Tematyka ćwiczeń:

 1. Układy przełączające oparte na elementach stykowych
 2. Układy kombinacyjne oparte na sterownikach PLC i programowaniu w logice drabinkowej
 3. Badania regulatora dwupołożeniowego
 4. Mechaniczne człony automatyki
 5. Badanie regulatora PI w układzie sterowania prędkością obrotową silnika prądu stałego
 6. Zaliczenie ćwiczeń.
Top
Politechnika Poznańska Mechatronika Poznań
Zum.put.poznan.pl Pagerank
stat4u

darmowe liczniki

zum
Projekt i obsługa CMS - Roman REGULSKI
Strona zbudowana na serwerach Politechniki Poznańskiej, podmiot odpowiedzialny za treści: ZUM
Reklamy zamieszczone na tej stronie wspomagają Polską Naukę
Advertisements on this site support the Polish science