Współpraca

Naglowek

Szanowni Państwo!

Zakład Urządzeń Mechatronicznych (ZUM) Politechniki Poznańskiej zajmuje się badaniami i pracami rozwojowymi w zakresie projektowania i badania nowatorskich urządzeń mechanicznych oraz ich sterowników. Obejmuje to również budowę i modernizację nowatorskich stanowisk i urządzeń produkcyjnych, pomiarowych i montażowych, także zrobotyzowanych. Zakład Urządzeń Mechatronicznych jest zainteresowany współpracą w tym zakresie z zakładami przemysłowymi, w formie bezpośrednich umów, jak również poprzez składanie wspólnych wniosków i wykonywanie projektów finansowanych z Funduszy Europejskich 2014 – 2020, w tym z NCBiR, PARP i innych.

Zakład Urządzeń Mechatronicznych specjalizuje się w następujących obszarach tematycznych:

 • Konstrukcja i automatyzacja urządzeń produkcyjnych, tj., opracowywanie podzespołów mechanicznych oraz systemów sterowania bazujących na różnych platformach np.: PLC, IC, mikroprocesorowe itp.,
 • opracowanie stanowiskpomiarowych, diagnostycznych oraz automatycznej kontroli jakości,
 • wizualizacja, optymalizacja i nadzorowaniepacy maszyn i systemów produkcyjnych przy wykorzystaniu specjalizowanego oprogramowania (np. InTouch) albo oprogramowania własnego; archiwizacja i analiza danych o przebiegu produkcji,diagnostyka i nadzorowanie pracy stacji wytwórczych, alarmowanie oraz ostrzeganie o błędach itp.
 • nowatorska komunikacja człowiek-maszynaprzy zastosowaniukomunikacji głosowej, dżojstików z siłowym sprzężeniem zwrotnym (techniki haptic), sterowania bezprzewodowego, elementów RFID itp.
 • nadzorowanie i kontrola pracy urządzeń i produktów oraz pomiarywielkości mechanicznych (sił, momentów, przemieszczeń, naprężeń, drgań, temperatury, przepływu, ciśnień itp.) i elektrycznych przy zastosowaniu różnorodnego sprzętu do pomiaru m.in. czujników klasycznych, technik wizyjnych,ultradźwiękowych i innych,
 • inteligentne techniki sterowania tj. zastosowania sztucznych sieci neuronowych, logiki rozmytej, algorytmów ewolucyjnych, metod uczenia maszynowego, sterowania odpornego na błędy, metod sterowania bazujących na modelowaniu itp.,
 • analiza i rozwiązywanie problemów produkcyjnychw zakresiepomiarów, sterowania, zapewnienia jakości, kontroli zużycia i oszczędności energii itp.
 • modelowanie i symulacje w środowisku Matab/Simulink, zastosowanie technik modelowania do opracowania i optymalizacji zautomatyzowanych urządzeń oraz przemysłowych stanowisk produkcyjnych; szybkie prototypowanie sterowników urządzeń mechatronicznych przy wykorzystaniu sprzętu dSpace,
 • sterowniki wbudowane, tj. opracowanie zaawansowanych i nowatorskich sterowników zbudowanych na bazie mikrokontrolerów 8- albo 32-bitowych, a także na platformach Raspberry pi, Ardurino itp.,
 • hydraulika i pneumatyka, a w szczególności: badania i projektowanie elementów i układów elektrohydraulicznych i elektropneumatycznych, elektrozaworów, układów napędowych i zasilających,
 • badania w zakresie oszczędności i pozyskiwania energii,
 • zastosowanie nowatorskich materiałów, tj. badania takich materiałów jak: ciecze magnetoreologiczne, piezoelementy, metale z pamięcią kształtu, nowoczesne polimery, elastomery itp.

Zakład Urządzeń Mechatronicznych posiada bogate wyposażenie w aparaturę do pomiarów wielkości mechanicznych i elektrycznych oraz dysponuje różnorodnym sprzętem i oprogramowaniem do projektowania i uruchamiania urządzeń mechanicznych ze sterowaniem mikroprocesorowym albo komputerowym (PLC), zakupionym m.in. ze środków WRPO (projekt nr WND-RPWP 01.04.02-30-002/12) oraz ze środków MNiSW w ramach Dużej Aparatury Badawczej (projekt nr 86/2012). ZUM dysponuje także różnorodnym oprogramowaniem naukowo-technicznym (np. Matlab-Simulink z różnymi Toolboxami, także zakupionym ze środków WRPO), które wykorzystuje przy rozwiązywaniu problemów technicznych. Niektóre podzespoły i elementy wykonuje szybko we własnym warsztacie mechanicznym i elektronicznym oraz w Laboratorium badawczym.


prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki, ( 61 665 2187,  * e-mail: Andrzej.Milecki@put.poznan.pl)
Politechnika Poznańska, Zakład Urządzeń Mechatronicznych


sterZachęcamy także do współpracy przy projektowaniu, badaniu, opracowywaniu lub udoskonalaniu produktów Państwa firmy. Świadczymy usługi badawcze, projektowe i konstrukcyjne z zakresu automatyki przemysłowej, elektroniki, budowy linii technologicznych i kontroli wyrobów. Posiadamy bogate doświadczenie i wiedzę z zakresu modelowania konstrukcji, dynamiki urządzeń oraz zastosowaniu zaawansowanych metod sterowania. Projektujemy, wykonujemy i badamy urządzenia mechaniczne ze sterowaniem elektronicznym. Jesteśmy przygotowani do opracowywania nowatorskich urządzeń i rozwiązań produkcyjnych. Posiadamy bogate wyposażenie w aparaturę do pomiarów wielkości mechanicznych oraz dysponujemy różnorodnym sprzętem i oprogramowaniem do projektowania i uruchamiania urządzeń mechanicznych ze sterowaniem elektronicznym.


Nasze wysposażenie oraz przykłady realizacji współpracy:


Pliki do pobrania: Oferta współpracy z ZUM (PDF)