Urządzenie do pomiaru kąta zgięcia stawu kolanowego

Inżynieria Biomedyczna

2015:

Marek Piotrowski

Urządzenie do pomiaru kąta zgięcia stawu kolanowego

Założenia: Skonstruowanie urządzenia mierzącego kąt zgięcia stawu kolanowego, na podstawie odczytu dwóch żyroskopów, wizualizacja wyników.

Opis działania produktu końcowego:
Urządzenie składa się z połączonych ze sobą dwóch listew na których znajdują się żyroskopy. Dane odczytywane są przez płytkę prototypową własnej roboty i wysyłane do komputera przez przejściówkę USB-RS232. Pomiar jest wizualizowany w programie z użyciem openGL-a. Po włączeniu urządzenia należy odczekać do ustabilizowania się wyników, a następnie za pomocą klawisza ‘1’ wyzerować położenie żyroskopów. Program wyświetla położenie poszczególnych żyroskopów, w ten sam sposób poniżej wyświetla połączone ze sobą belki. Na samym dole jest przedstawiony kąt zgięcia obliczany ręcznie z wyników pobranych z żyroskopów.

2015-06-16_172240

2015-06-16_173620

Napisano w Projekty Studentów