Specjalności

Specjalność i Profil KM

Prezentacje dotyczące specjalności i profilu dyplomowania:

Temat Plik
Specjalność Konstrukcje Mechatroniczne Specjalność Konstrukcje Mechatroniczne
Profil Konstrukcje Mechatroniczne Profil Konstrukcje Mechatroniczne

Charakterystyka studiów na kierunku „Mechatronika

Studia na kierunku „Mechatronika” dostarczają absolwentom wiedzy z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, informatyki i automatyki oraz przygotowują do projektowania i eksploatowania urządzeń elektromechanicznych, które wyposażone są w mikrokomputerowe układy sterowania. Jak każdy kierunek o charakterze inżynierskim wymaga on od kandydatów zdolności do kreatywnego i twórczego myślenia w zakresie tworzenia zupełnie nowych konstrukcji, tutaj dodatkowo wielodziedzinowych. Zdolności te muszą bazować na dobrej znajomości matematyki, fizyki i informatyki oraz muszą być poparte zainteresowaniami kandydata problemami technicznymi.

Specjalność prowadzona przez ZUM
Konstrukcje Mechatroniczne

Studiowanie na tej specjalności poszerzy wiedzę absolwentów o podstawy teoretyczne związane z konstruowaniem urządzeń mechatronicznych o zagadnienia wytrzymałościowe i badania dynamiki. Kładzie nacisk na przygotowanie absolwentów do wykorzystania takich nowoczesnych narzędzi związanych z konstrukcją jak: modelowanie, techniki wirtualne, szybkie prototypowanie. W ramach tej specjalności studenci zapoznają się z zaawansowanymi zastosowaniami systemów komputerowych do sterowania, szczególnie w zakresie programowania obiektowego, analizy obrazu, procesorów sygnałowych oraz specjalizowanych układów sterujących. Studia na tej specjalności przygotują do projektowania urządzeń mechanicznych sterowanych mikroprocesorowo.

Top
Politechnika Poznańska Mechatronika Poznań
Zum.put.poznan.pl Pagerank
stat4u

darmowe liczniki

zum
Projekt i obsługa CMS - Roman REGULSKI
Strona zbudowana na serwerach Politechniki Poznańskiej, podmiot odpowiedzialny za treści: ZUM
Reklamy zamieszczone na tej stronie wspomagają Polską Naukę
Advertisements on this site support the Polish science