PROJEKT ROBOTA MOBILNEGO ZBIERAJĄCEGO INFORMACJE O POMIESZCZENIU

PROJEKT ROBOTA MOBILNEGO
ZBIERAJĄCEGO INFORMACJE O POMIESZCZENIU

PRACA MAGISTERSKA
Maciej Ciechanowski
Promotor: dr inż. Dariusz Sędziak

2016-09-30_140319W dzisiejszych czasach coraz większy nacisk stawia się na rozwój robotyki.
Poruszanie się robotów było znane już od wielu lat, a za początki tworzenia robotów
elektronicznych można uznać już rok 1926. Dzisiaj dąży się do tego, aby roboty
poruszały się same i wykonywały określone przez nas zadania w sposób autonomiczny,
bez naszego udziału. Nie mówimy tutaj o urządzeniach, które wykonują wciąż tą samą
czynność, w tych samych warunkach, gdyż one nie są podawane działaniom czynników
zewnętrznych i nie mają do podejmowania żadnych decyzji. W pracy mowa o robocie,
który miałby pracować w nowym, jemu nieznanym środowisku. W takim projekcie
należałoby uwzględnić wiele czynników i przystosować go do warunków pracy.
Poniższa praca przedstawia jedno z najważniejszych stadiów takiego robota, którym
jest prawidłowe określenie środowiska, w jakim się znajduje, co pomogłoby mu
w dalszej pracy. Cała praca skupia się na tematyce związanej z mapowaniem
przestrzeni przez roboty mobilne.

Pliki do obejrzenia:

praca-magisterska-maciej-ciechanowski

prezentacja-praca-magisterska-maciej-ciechanowski

Napisano w Prace dyplomowe