Pot detection

Presence of a Pot on a Gas Burner – detection Labolatory reasearch at ZUM

Andrzej Milecki, Dominik Rybarczyk

Układ do rozpoznawania obecności garnka nad palnikiem w kuchence gazowej OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 228885

Top
Politechnika Poznańska Mechatronika Poznań
Zum.put.poznan.pl Pagerank
stat4u

darmowe liczniki

zum
Projekt i obsługa CMS - Roman REGULSKI
Strona zbudowana na serwerach Politechniki Poznańskiej, podmiot odpowiedzialny za treści: ZUM
Reklamy zamieszczone na tej stronie wspomagają Polską Naukę
Advertisements on this site support the Polish science