Pot detection

Presence of a Pot on a Gas Burner – detection Labolatory reasearch at ZUM

Andrzej Milecki, Dominik Rybarczyk

Układ do rozpoznawania obecności garnka nad palnikiem w kuchence gazowej OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 228885