Plany badawcze – działana statusowe

Planowane tematy i zadania DS-PB 2015 (02/23/DS-PB/1208)

(do „harmonogramów”)

ZUM

Nowe techniki w urządzeniach mechatronicznych

a) Badanie zaworów elektrohydraulicznych

b) Badania nowatorskich metod sterowania urządzeniami mechatronicznymi

 

Deklarowane do Ministerstwa planowane cele i efekty DS-PB 2015

Cele

Ad. a) Celem zadania jest zbudowanie serwozaworu elektrohydraulicznego z piezoelementem w stopniu sterującym

Ad. b) Celem zadania jest modelowanie oraz badania sterowania urządzeniami mechatronicznymi, w tym poszukiwanie nowych metod ich sterowania. Chodzi tutaj głównie o metody bazujące na referencyjnym modelu odniesienia i wykorzystujące techniki wizyjne oraz inteligentne. Celem zadania jest także opracowanie metod tłumienia drgań elementów urządzeń.

Planowane efekty naukowe i praktyczne

Ad. a) Efektem naukowym będą wyniki badań teoretycznych modelu symulacyjnego oraz wyniki badań doświadczalnych rzeczywistego zaworu. Efektem praktycznym będzie model symulacyjny serwozaworu oraz zaprojektowany i zbudowany zawór.

Ad. b) Efektem naukowym będą analizy teoretyczne oraz badania symulacyjne i doświadczalne serwonapędu elektrohydraulicznego oraz manipulatora, uwzględniające także jego sterowania. Efektem praktycznym będą modele oraz zaimplementowanie i sprawdzone nowatorskie algorytmy sterowania serwonapędami elektrohydraulicznymi i manipulatorem. Efektem praktycznym będą też rozwiązania i układy do tłumienia drgań.

 

 


 

Tematy i zadania DS-PB 2014

(do „harmonogramów”)

ZUM

Nowe techniki w urządzeniach mechatronicznych

a) Badania nowych metod sterowania serwonapędami elektrohydraulicznymi

b) Zastosowanie rurkowego przetwornika piezoelektrycznego w zaworach płynowych

c) Zastosowanie przetwornika magnetycznego z pamięcią kształtu w zaworach płynowych

 

Deklarowane do Ministerstwa planowane cele i efekty DS-PB 2014

(podobne muszą się znaleźć w „syntetycznych danych”)

 

ZUM

Nowe techniki w urządzeniach mechatronicznych

Cele

Ad. a) Poszukiwanie nowych metod sterowania serwonapędami elektrohydraulicznymi. Chodzi głównie o metody inteligentne oraz bazujące na modelowaniu, w tym nieliniowym

Ad. b) Celem zadania jest zastosowanie rurkowego albo cylindrycznego przetwornika piezoelektrycznego w zaworach elektrohydraulicznych

Ad. c) Celem zadania jest zastosowanie przetwornika magnetycznego z pamięcią kształtu (Magnetic shape memory – MSM) w zaworach elektrohydraulicznych

Planowane efekty naukowe i praktyczne

Ad. a) Efektem naukowym będą analizy teoretyczne oraz badania symulacyjne i doświadczalne metod sterowania serwonapędami elektrohydraulicznymi. Efektem praktycznym będą nowatorskie algorytmy sterowania serwonapędami elektrohydraulicznymi.

Ad. b) Efektem naukowym wyniki badań teoretycznych oraz doświadczalnych przetworników oraz zaworów, w których je zastosowano. Efektem praktycznym będą konstrukcje nowatorskich zaworów z piezoelementami.

Ad. c) Efektem naukowym wyniki badań teoretycznych oraz doświadczalnych przetworników MSM oraz zaworów, w których je zastosowano. Efektem praktycznym będą konstrukcje nowatorskich zaworów z przetwornikami MSM.

 

Top
Politechnika Poznańska Mechatronika Poznań
Zum.put.poznan.pl Pagerank
stat4u

darmowe liczniki

zum
Projekt i obsługa CMS - Roman REGULSKI
Strona zbudowana na serwerach Politechniki Poznańskiej, podmiot odpowiedzialny za treści: ZUM
Reklamy zamieszczone na tej stronie wspomagają Polską Naukę
Advertisements on this site support the Polish science